Egyesületünk

A Pánik Tehetségkutató és Rendezvényszervező Kulturális Egyesület székhelye Debrecen és Nyíregyháza között, a Hajdú-Bihar megye szélén fekvő Tégláson található.

Címünk: 4243 Téglás, Úttörő u. 12/A

Egyesületünk Debreceni Törvényszéken lett bejegyezve 2000-ben, Pk.62087/2000 nyilvántartási számon.A 2014. 02. 12.-én készült bírósági kivonatunkon az alábbi adatok találhatók:

A társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 2087

A társadalmi szervezet neve: PÁNIK Tehetségkutató és Rendezvényszervező Kulturális Egyesület (PÁNIK Kulturális Egyesület)

A társadalmi szervezet székhelye: 4243 Téglás, Úttörő u. 12/A.

A társadalmi szervezet célja: A művészeti élet új tehetségeinek felkutatása, azok közönséggel való megismertetése: koordinálja az egyesület tagjainak tevékenységét, koncerteket, közönségtalálkozókat szervez, marketingtevékenységet fejt ki, médiakiadványokat terjeszt, képviseli az egyesület tagjait hazai fórumokon, hazai, és nemzetközi kapcsolatokat épít ki. Gyermek- és ifjúságvédelem gyermek és ifjúsági képviseletekkel: gyermek- és ifjúsági rendezvények szervezése, a megszervezett kulturális rendezvényeken prevenciós tevékenység folytatása, prevenciós célzatú gyermek- és ifjúságvédelmi rádióműsorok sugárzása, mentálhigiénés, és segítségnyújtási formák kialakítása fiatalok számára. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése: hátrányos helyzetű csoportok feltérképezése, tehetséges művészek felkutatása és felkarolása, támogatása, tehetséges hátrányos helyzetű fiatalok képességfejlesztése, önmegvalósításának támogatása.

A társadalmi szervezet célja szerinti besorolása: kulturális tevékenység

A társadalmi szervezet közhasznúsági fokozata: nem közhasznú

A társadalmi szervezet képviselőjének neve, lakóhelye: Keserű Csaba elnök, 4243 Téglás, Úttörő u. 12/A.

A társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte:
Pk.62087/2000/4, 2000. 03. 01.Adószámunk:
18559509-1-09

Bankszámla számunk: 60600156-11011781